Όροι χρήσης

Α/ Εισαγωγή

1/ H www.dermognosia.com, είναι ένας δικτυακός τόπος πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η Σκλημποσίου Κωνσταντίνα (διακριτικός τίτλος Δερμογνωσία), που εδρεύει στον Πειραιά Αττικής, οδός Τσαμαδού 43, τηλ.2104172334, ΑΦΜ: 121282918, ΔΟΥ Α΄Πειραιά. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου της Δερμογνωσίας, ο οποίος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dermognosia.com και σύμφωνα με το Ν 2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών, όπως τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και ισχύει με το Ν 4512/2018 (ΦΕΚ 5/17.01.2018) σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 5338/2018 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 40/17.01.2018).
2/ Φιλοσοφία μας αποτελεί η παροχή εξειδικευμένης και αντικειμενικής συμβουλής σε θέματα υγείας και ομορφιάς, από άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό πάντα διαθέσιμο και πρόθυμο να σας ενημερώσει, γι αυτό μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οτιδήποτε σας απασχολεί. Η Δερμογνωσία αποτελείται από επαγγελματίες κοσμητολόγους αισθητικούς, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι τηλεφωνικά ή και προσωπικά να σας δώσουν λύσεις, για επιτυχείς αγορές , ασφαλείς κ υψηλής αποτελεσματικότητας
3/ Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα ή τις υπηρεσίες που παρέχει η Δερμογνωσία., οι χρήστες υποδηλώνουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που έχει θέσει ή θα θέσει στο μέλλον η Δερμογνωσία.
4/ Η Δερμογνωσία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Η Δερμογνωσία έχει υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές, μέσω της παρούσας ιστοσελίδας.
Β/ Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
1/ Ο ιστοχώρος αυτός αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα και το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Δερμογνωσίας. Όλο το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Δερμογνωσίας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και από διεθνείς συμβάσεις. Η εμφάνιση ή έκθεση τους στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν θα εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαίωμα χρήσης τους. Δεν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Δερμογνωσίας πνευματικά δικαιώματα τρίτων, όπως συνεργατών, συνεργαζόμενων φορέων, προμηθευτριών των προϊόντων εταιριών κ.α.
2/ Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, ψηφιακή ή αναλογική εγγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, downloading, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο – δικαιούχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Δερμογνωσίας, νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων. Τα λογότυπα των προμηθευτριών εταιριών καθώς και τα λογότυπα της Δερμογνωσίας είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα αυτών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Η άδεια και τα δικαιώματα χρήσης τους παραμένουν στις σχετικές εταιρίες. Η Δερμογνωσία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διεκδίκηση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας που προκληθεί σ’ αυτήν από μία τέτοια παράνομη ενέργεια.
Γ/ Παρεχόμενες πληροφορίες και Προϊόντα
1/ Η Δερμογνωσία δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που διατίθενται στην ιστοσελίδα της, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια.
2/ Η Δερμογνωσία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβέστερη περιγραφή των προϊόντων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Εντούτοις, δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν ανακριβή, λανθασμένη ή ελλιπή περιγραφή των προϊόντων της ή διακοπή λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας. Η Δερμογνωσία παρακαλεί κάθε χρήστη, σε περίπτωση που αυτός διαπιστώσει οποιοδήποτε σφάλμα ή ανακρίβεια σχετικά με τα ανωτέρω, είτε πριν είτε μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, να την ενημερώσει σχετικώς, είτε αποστέλλοντάς της σχετικό e-mail στο info@dermognosia.com είτε επικοινωνώντας με τους εκπροσώπους/υπεύθυνους της στο τηλέφωνο 210-4172334.
Δ/ Ευθύνη Εταιρίας
1/ Η Δερμογνωσία δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών (πελατών) για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Δεν εγγυάται τον χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.ο.κ.).
2/ Η Δερμογνωσία εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τυχόν μη διαθεσιμότητα των προϊόντων.
3/ Η Δερμογνωσία εγγυάται την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, αλλά και την καταβολή κάθε δυνατής προσπάθειας για την αποφυγή τυχόν λαθών ή αστοχιών σχετικά με τις τιμές ή τα εν γένει χαρακτηριστικά των προϊόντων.
4/ Η Δερμογνωσία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία, που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και την αδυναμία διάθεσης προϊόντων που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
Ε/ Ευθύνη Χρήστη
Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
ΣΤ/ Ασφάλεια συναλλαγών και δεδομένων
1/ Η Δερμογνωσία αναγνωρίζει την σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.
2/ Ανώτατα συστήματα on-line ασφάλειας SecureSite (……………bit) και ψηφιακή πιστοποίηση από τη …………………………? εγγυώνται ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον συναλλαγών. Για την διεκπεραίωση των συναλλαγών σας με πιστωτική κάρτα θα πρέπει να ακολουθείτε τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και να συμπληρώνετε τη (secure) φόρμα παραγγελίας μαζί με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία (ονοματεπώνυμο κατόχου, αριθμό κάρτας, ημερομηνία λήξης, CVV).
3/ Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του χρήστη είναι ο ίδιος ο χρήστης και αυτός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψής τους. Σε περίπτωση απώλειάς τους ή διαρροής τους, ο χρήστης πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως την Δερμογνωσία.
Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να μεταβάλλει τον προσωπικό του κωδικό (password) όσο συχνά επιθυμεί. Προτείνεται η χρησιμοποίηση «ισχυρών» κωδικών (αποτελούμενων από γράμματα και αριθμούς) καθώς και η αποφυγή προβλέψιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης κ.λ.π.).
Ζ/ Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Επιλογών
1/ Κατά την επίσκεψη του χρήστη στον ιστοχώρο της www.dermognosia.com και προκειμένου αυτός να παραγγείλει προϊόντα αλλά και για να είναι δυνατή η επικοινωνία της Δερμογνωσίας μαζί του, θα του ζητηθούν προσωπικά στοιχεία. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα, που ο χρήστης δηλώνει στις σελίδες του ιστοχώρου αυτού, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για την διασφάλιση της σωστής εκτέλεσης της παραγγελίας του και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), όπως επικυρώθηκε από το Ν 4624/2019, τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Σημειώνεται ότι η ιστοσελίδα είναι πλήρως προσαρμοσμένη στις προδιαγραφές του τελευταίου πλαισίου GDPR. Για την Πολιτική Προστασίας και χρήση Cookies πατήστε εδώ…………
2/ Η Εταιρία εγγυάται την προστασία και μη δημοσιοποίηση σε τρίτους των προσωπικών στοιχείων και επιλογών του χρήστη, που δηλώνονται από αυτόν κατά τη χρήση της ιστοσελίδας.
H/ Παραγγελία – Ακύρωση Παραγγελίας
1/ Οι παραγγελίες γίνονται είτε ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας στον ιστότοπο, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).
2/ Για να ακυρώσει ο χρήστης την παραγγελία του, σε περίπτωση που αυτή δεν έχει ακόμη εκτελεστεί, πρέπει να ενημερώσει σχετικά την Εταιρία είτε αποστέλλοντας σχετικό e-mail στο info@dermognosia.com, (αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση) είτε επικοινωνώντας με τους εκπροσώπους/ υπεύθυνους της Δερμογνωσίας στο τηλέφωνο 210-4172334
Θ/ Επιστροφή και Αντικατάσταση Προϊόντων – Υπαναχώρηση
1/ Ο χρήστης του www.dermognosia.com (πελάτης) έχει το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Αν το προϊόν είναι ελαττωματικό ή λανθασμένο (ο χρήστης είχε επιλέξει άλλο), ο χρήστης το στέλνει πίσω στην Δερμογνωσία, στην έδρα της και με χρέωση της παραλήπτριας Δερμογνωσίας και, αφού ελέγξει η ίδια το προϊόν και επιβεβαιωθεί η ελαττωματικότητα αυτού, στέλνει στο χρήστη ένα ίδιο προϊόν, χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.
β) Αν για οποιονδήποτε λόγο το προϊόν δεν άρεσε ή λόγω μεγέθους δεν έκανε στο χρήστη και αυτός θέλει να αγοράσει κάτι άλλο, ο χρήστης το στέλνει πίσω στην έδρα της Δερμογνωσίας με δικά του έξοδα και, αφού η Δερμογνωσία ελέγξει το προϊόν και επιβεβαιωθεί ότι αυτό βρίσκεται σε καλή κατάσταση, έχει τη δυνατότητα να αγοράσει κάτι άλλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας. Σε περίπτωση δερματικής ενόχλησης, ή υποψίας μη ανοχής του δέρματος από το προϊόν, θα πρέπει να προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με την υπεύθυνη αισθητικό.
γ) Αν για οποιοδήποτε λόγο ο χρήστης θέλει να ακυρώσει την παραγγελία του και τη σύμβαση πώλησης, έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, γνωστοποιώντας στη Δερμογνωσία τη βούλησή του αυτή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος και επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, πέραν των εξόδων επιστροφής. Στην περίπτωση αυτή, η Δερμογνωσία υποχρεούται να επιστρέψει στο χρήστη το χρηματικό ποσό που αυτός της έχει ήδη καταβάλλει, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος (από το χρήστη). Στο Παράρτημα των παρόντων όρων χρήσης υφίσταται υπόδειγμα υπαναχώρησης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών.
2/ Στις παραπάνω περιπτώσεις ο χρήστης, που έχει εν τω μεταξύ παραλάβει το προϊόν, πρέπει να το επιστρέψει στην Δερμογνωσία εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του. Για την ασφάλεια των συναλλαγών, η Δερμογνωσία έχει δικαίωμα να παρακρατήσει το τίμημα μέχρι να λάβει το επιστραφέν προϊόν. Σε κάθε περίπτωση, τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση που παρελήφθησαν από το χρήστη, πλήρη, αχρησιμοποίητα, χωρίς φθορές και εντός της συσκευασίας τους, συνοδευόμενα από όλα τα έγγραφα και τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς των. Σε περίπτωση που η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή δεν αφορά καμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις ή δεν πραγματοποιηθεί υπό τις αμέσως ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις, τότε η επιστροφή ακυρώνεται και ο χρήστης επιβαρύνεται τα έξοδα αποστολής.
3/ Για να ζητήσει ο χρήστης την επιστροφή ή αντικατάσταση προϊόντος ή για να δηλώσει στην Δερμογνωσία ότι υπαναχωρεί από τη σύμβαση πώλησης πρέπει προηγουμένως να επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους/υπεύθυνους της Δερμογνωσίας μέσω e-mail στο info@dermognosia.com ή τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο 210-4172334. Σε αντίθετη περίπτωση η επιστροφή δεν θα γίνεται δεκτή.
Η/ Εγγύηση Προϊόντων
Τα προϊόντα έχουν εγγύηση καλής ποιότητας και λειτουργίας και τηρούν όλες τις νόμιμες προδιαγραφές. Εάν παρόλα αυτά κάποιο προϊόν, λόγω αστοχίας υλικού, παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αντικατάστασής του, κάνοντας χρήση της εγγύησής του που θα βρει στη συσκευασία του. Θα πρέπει για το λόγο αυτό να ενημερώσει τη Δερμογνωσία το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος και να το επιστρέψει στην Δερμογνωσία εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα μεταφοράς για την αντικατάσταση του προϊόντος βαρύνουν την Δερμογνωσία. Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που το ελάττωμα διαπιστωθεί σε μεταγενέστερο των 14 ημερών χρονικό διάστημα, αρκεί αυτό να καλύπτεται από τη χρονική περίοδο της εγγύησης.
Θ/ Τρόποι πληρωμής
1/ Αντικαταβολή. Για όσους χρήστες προτιμούν την πιο παραδοσιακή μέθοδο, τα προϊόντα αποστέλλονται μέσω courier της εταιρείας ΕΛΤΑ courier και ο χρήστης πληρώνει το αντίτιμο τη στιγμή της παραλαβής. Η επιπλέον χρέωση για την αντικαταβολή είναι 2,00 €.
2/ Πιστωτική κάρτα. Αν ο χρήστης διαθέτει πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα Visa, MasterCard, Maestro, Electron ή American Express, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει με ασφάλεια μέσα από τη φόρμα παραγγελίας της ………………… Η διαδικασία εξόφλησης μέσω πιστωτικών καρτών καλύπτεται από τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας στον περιβάλλον της τράπεζας. Ο χρήστης δίνει τα στοιχεία της κάρτας του σε μία απολύτως ασφαλή περιοχή του διαδικτύου, όπου και αποκλείεται ο κίνδυνος υποκλοπής των στοιχείων του. Στην ιστοσελίδα της Δερμογνωσίας δεν αποθηκεύονται στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του χρήστη. Τα προσωπικά στοιχεία που ζητούνται από το χρήστη κατά την διαδικασία της εγγραφής του στην ιστοσελίδα της Δερμογνωσίας, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των παραγγελιών του. Η Δερμογνωσία εγγυάται τη μη δημοσιοποίηση και μη μεταβίβασή τους σε τρίτους.
3/ Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Ο χρήστης μπορεί να καταθέσει τα χρήματα για την παραγγελία του (αξία προϊόντος και τυχόν έξοδα αποστολής) σε έναν από τους κατωτέρω αναφερόμενους τραπεζικούς λογαριασμούς της ………………… Για την καλύτερη εξυπηρέτησή του, ο χρήστης παρακαλείται να δίνει στην τράπεζα, ως αιτιολογία, τον Αριθμό Παραγγελίας που δίνεται σ’ αυτόν κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας του. Πρέπει να έχει προηγηθεί ενημέρωση διαθεσιμότητας και το προϊόν να είναι έτοιμο προς αποστολή
Λογαριασμοί ……………………………………………………….
Μετά την κατάθεση των χρημάτων, ο χρήστης παρακαλείται να αποστείλει στην Δερμογνωσία το αποδεικτικό κατάθεσης μέσω fax στο 210-4136587 ή μέσω e-mail στο info@dermognosia.com
Ι/ Παράδοση προϊόντων
1/ Η παράδοση των προϊόντων πραγματοποιείται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών σε περιοχές εντός Ελλάδος και εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών σε περιοχές του εξωτερικού, ανάλογα με την ώρα υποβολής του αιτήματος αγοράς των. Η Δερμογνωσία δεν εγγυάται τον χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες, πανδημία – Covid 19 κ.ο.κ.).
2/ Υπάρχει δυνατότητα αποστολής δώρων και προϊόντων σε οποιαδήποτε διεύθυνση υποδείξει στην Δερμογνωσία ο χρήστης (πελάτης).
Κ/ Τρόποι αποστολής
1/ Εντός Ελλάδος, τα προϊόντα αποστέλλονται με courier της εταιρείας ΕΛΤΑ courier. Για αγορές από 60 € και άνω η αποστολή με Courier είναι δωρεάν! Για αγορές κάτω των 59 € η αποστολή κοστίζει στον χρήστη 3,5 € για κάθε πακέτο βάρους έως και δύο (2) κιλών, ενώ για κάθε πακέτο βάρους άνω των δύο (2) κιλών υπάρχει πρόσθετη χρέωση ………… € για κάθε επιπλέον κιλό (πέραν των δύο).
2/ Για αποστολή προϊόντων σε περιοχές εκτός των ορίων πόλεων του δικτύου της ΕΛΤΑ courier, ισχύει ο επίσημος τιμοκατάλογος της Εταιρίας courier, τον οποίο η Δερμογνωσία θα γνωστοποιεί στο χρήστη, προκειμένου αυτός να εγκρίνει το κόστος της αποστολής και να συμφωνεί στη συνέχιση της παραγγελίας του.
3/ Σε πόλεις του εξωτερικού, τα προϊόντα αποστέλλονται ταχυδρομικώς, με συστημένο δέμα. Η αποστολή προϊόντων, για κάθε πακέτο βάρους μέχρι και δύο (2) κιλών, σε πόλεις εντός Ευρώπης κοστίζει στον χρήστη ………. € και σε πόλεις εκτός Ευρώπης κοστίζει ……… €, ενώ για αποστολή πακέτου βάρους άνω των δύο (2) κιλών ισχύει ο επίσημος τιμοκατάλογος της ταχυδρομικής υπηρεσίας.
Λ/ Newletters – Ενημερωτικά Δελτία – Διαφημιστικά μηνύματα
Η www.dermognosia.com παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες της να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου.
Η www.dermognosia.com δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία. Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.
Μ/ Δωσιδικία – Εφαρμοστέο Δίκαιο
1/ Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει μεταξύ της Δερμογνωσίας και του χρήστη από τη λειτουργία και χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, σχετικά με την ερμηνεία, τήρηση και εφαρμογή των παρόντων όρων, αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Πειραιά και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.
2/ Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
Ν/ Λοιποί όροι
1/ Στις αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
2/ Υπάρχει διαθεσιμότητα των προϊόντων.
3/ Για οποιαδήποτε καθυστέρηση ή έλλειψη ο χρήστης θα ενημερώνεται τηλεφωνικά, μέσω email ή με sms.
4/ Ο χρήστης μπορεί να παραλαμβάνει τα προϊόντα της παραγγελίας του και από την έδρα της Δερμογνωσίας., αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου, με την επίδειξη του αριθμού παραγγελίας και οποιουδήποτε εγγράφου δηλωτικού της ταυτότητάς του. Να σημειωθεί ότι η ηλεκτρονική πώληση δεν αντικαθιστά τη δια ζώσης διάγνωση και εύστοχη επιλογή προϊόντος ανά πελάτη. Σε οποιοδήποτε πρόβλημα, εφόσον είναι εφικτό, η επίσκεψη στο φυσικό κατάστημα είναι πάντα η ιδανική λύση είτε για παραλαβή είτε για επιστροφή προϊόντος.
5/ Εάν ο χρήστης επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου για την αγορά προϊόντων, μπορεί να το ζητήσει κατά την παραγγελία. Διαφορετικά, εκδίδεται απλή απόδειξη.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε μέσω e-mail στο info@dermognosia.com, είτε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας, είτε τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο 210-4172334. Είμαστε πρόθυμοι να παρέχουμε συμβουλές και tips χρήσης ανάλογα τη παραγγελία σας. Επίσης, διαθέτουμε ένα οργανωμένο σύστημα υποστήριξης – after sales support, για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή βοήθεια χρειαστείτε με τα προϊόντα σας ή συνδυασμό με άλλα αντίστοιχα
Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ
Ηλεκτρονικό Κατάστημα …………….

Γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ από την αγορά του/των παρακάτω προϊόντος /προϊόντων που παράγγειλα …………………………. την ……………………. παρελήφθηκε / παρελήφθηκαν την ……………………………………..

Ονοματεπώνυμο καταναλωτή ……………………………………………..
Διεύθυνση καταναλωτή ………………………………………………………
Τηλέφωνο καταναλωτή ……………………………………………………..
Email καταναλωτή ……………………………………………………………

Τόπος, ………………….
Ημερομηνία, …………………………
Υπογραφή καταναλωτή ……………………..