Η κυτταρίτιδα αποτελείται από περίσσεια λίπους στα λιποκύτταρα 

Κατηγορία Λιπογλυπτική

© 2012 - 2015 Dermognosia Aesthetic Cosmetics - All Rights Reserved - Consulting by iQ Studies.