Τι είναι ο δείκτης προστασίας SPF;

Οι ειδικοί προτείνουν και απαντούν Εκτύπωση
Επιλογή δείκτη προστασίας

Δείκτης προστασίας SPF

Ο

παράγοντας αντηλιακής προστασίας ή SPF (Sun Protection Factor) όπως είναι η διεθνής του ονομασία, δηλώνει το βαθμό προστασίας που παρέχει το αντηλιακό. Χωρίς τη χρήση αντηλιακού, η έκθεσή μας στον ήλιο είναι ασφαλής μόνο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που, ανάλογα με τον τύπο της επιδερμίδας και τις αντοχές της κυμαίνεται από 5 έως 30 λεπτά.

Πιο απλά, ο δείκτης προστασίας SPF είναι ο πολλαπλασιαστικός παράγοντας του χρόνου φυσικής αυτοπροστασίας του δέρματος.

Πολλαπλασιάζοντας το δείκτη προστασίας του αντηλιακού (SPF) με το προσωπικό μας χρόνο αντοχής στον ήλιο χωρίς προστασία, προκύπτει ο συνολικός χρόνος κατάτον οποίο μπορούμε να εκτεθούμε με ασφάλεια στον ήλιο.

Να ένα απλό παράδειγμα:

Έστω ότι το δέρμα σας κοκκινίζει φυσιολογικά, χωρίς αντιηλιακή προστασία, μετά 20 λεπτά έκθεσης στον ήλιο. Αν επιλέξετε αντηλιακή προστασία με δείκτη 10 (SPF 10), το δέρμα σας θα εμφανίσει το ίδιο κοκκίνισμα μετά 20 λεπτά x 10, δηλαδή μετά 200 λεπτά. Παρ’ όλα αυτά, η επάλειψη με αντηλιακό πρέπει να επαναλαμβάνεται τακτικά και ειδικότερα μετά εφίδρωση, σκούπισμα και κολύμπι.

Όμως, όπως ήδη τονίσαμε, το SPF ορίζει τον δείκτη προστασίας UVB και όχι τη UVA.
Η αξιολόγηση της προστασίας UVA γίνεται με εργαστηριακή μέτρηση in vitro, που υπολογίζει το δείκτη προστασίας σε συνάρτηση με το SPF (προστασία UVB).

Για να είναι αποτελεσματική η προστασία και τους δύο τύπους (UVA & UVB), ο δείκτης που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της προστασίας UVA, θα πρέπει να ισοδυναμεί τουλάχιστον με το 1/3 του δείκτη SPF.

Με άλλα λόγια, αν ένα αντηλιακό έχει δείκτη προστασίας SPF 30 για UVB, o αντίστοιχος δείκτης για   UVA θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10.

 

© 2012 - 2015 Dermognosia Aesthetic Cosmetics - All Rights Reserved - Consulting by iQ Studies.